Nieuw huwelijksvermogensrecht 1 per 2018huwelijksvermogensrecht

door Ronald Koot op 07/01/2018 - 0 reacties

Met Suriname en Zuid-Afrika hadden we de algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel in het huwelijksvermogensrecht gemeen…tot 1 januari 2018. Toen is Nederland overgestapt naar een ‘moderner’ stelsel, dat meer in lijn ligt met de huwelijksstelsels in landen om ons heen. Niet meer – alles is gezamenlijk – is leidend, maar wat tijdens de huwelijkse …

Lees verder ...

Europese Erfrechtverordeningerf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op 23/09/2015 - 0 reacties

Inleiding Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Het doel van deze verordening is om de grensoverschrijdende gevolgen van erfopvolging in de Europese Unie te vereenvoudigen. De verordening heeft geen werking in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, deze staten hebben namelijk besloten de verordening niet aan te nemen.  Voor de …

Lees verder ...

Belastingplan 2016 – fiscaal gedreven emigratie aanmerkelijkbelanghouders aan banden gelegdinkomstenbelasting

door Ronald Koot op 16/09/2015 - 0 reacties

In het Belastingplan 2016 is het plan opgevat om het ontlopen van belastingheffing over de in Nederland opgebouwd winsten door emigrerende aanmerkelijk belanghouders tegen te gaan. Huidige situatie Thans kregen de aanmerkelijk belang houders een conserverende aanslag opgelegd over de in Nederland opgebouwde winsten. Voor deze conserverende aanslag werd voor 10 jaar uitstel van betaling …

Lees verder ...

Belastingplan 2016 – verruiming schenkingsvrijstelling eigen woningerf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op - 0 reacties

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning De verruimde € 100.000-schenkingsvrijstelling eigen woning van 2013/2014 komt terug. Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18-40 jaar van familieleden of derden eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting ontvangen , mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Heb je in 2013 en 2014 al een …

Lees verder ...

Hof vernietigt (navorderings)aanslagen ‘zwartspaarder’algemeen belastingrecht, inkomstenbelasting, Uncategorized

door Ronald Koot op 11/02/2015 - 0 reacties

Inleiding Op 3 februari 2015 deed de Hof Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijke uitspraak in een geschil tussen de belastingdienst en een ‘zwartspaarder’: de (navorderings)aanslagen van de ‘zwartspaarder’worden vernietigd. Voornamelijk omdat de belastingdienst de naam van de tipgever niet wenst prijs te geven. Hieronder een uiteenzetting van de zaak. Tip In januari 2009 heeft een tipgever zich gemeld …

Lees verder ...

Wanneer is sprake van aanbouw van een woning?inkomstenbelasting, Uncategorized

door Ronald Koot op 06/10/2014 - Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is sprake van aanbouw van een woning? reacties

De situatie In juli 2002 heeft belanghebbende een perceel gekocht met daarop een (te renoveren) woning. De aankoop heeft belanghebbende gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Belanghebbende wil de woning na de renovatie gaan gebruik als eigen woning. In de loop van het 2003 wordt duidelijk dat het Hoogheemraadschap een gedeelte van het perceel nodig heeft …

Lees verder ...

Verruiming verhoogde vrijstelling voor schenking ten behoeve van eigen woningerf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op 18/09/2013 - 0 reacties

Inleiding In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen Huidige regeling In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor …

Lees verder ...

De Chinese poterf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op 27/07/2013 - 0 reacties

Inleiding Vader is in november 2003 overleden. In zijn nalatenschap bevindt zich onder andere een Chinese porseleinen pot. Om deze pot, en in het bijzonder de waardering van deze pot, draait het allemaal. Het maakt nogal een verschil of je voor € 12.500 of voor 23 miljoen euro voor deze pot wordt aangeslagen. Aangifte erfbelasting …

Lees verder ...

Tags: