De situatie

In juli 2002 heeft belanghebbende een perceel gekocht met daarop een (te renoveren) woning. De aankoop heeft belanghebbende gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Belanghebbende wil de woning na de renovatie gaan gebruik als eigen woning.

In de loop van het 2003 wordt duidelijk dat het Hoogheemraadschap een gedeelte van het perceel nodig heeft voor een reconstructie van de watergangen en de aanleg van een nieuw gemaal. Belanghebbende besluit daarop om de voorgenomen renovatie van de woning te annuleren. Het plan is de boerderij te slopen en ergens anders op het perceel een nieuwe woning te bouwen.

Nadat de betrokken overheden inzicht hebben kunnen geven in hoe de watergang verlegd wordt, start belanghebbende het bouwvergunningentraject. Dat is eind 2006. De laatste vergunning wordt begin 2008 verleend en belanghebbende begint met de bouwactiviteiten.

Het geschil

Voor de inkomstenbelasting geldt ook als eigen woning (en mag de hypotheekrente dus worden afgetrokken): een woning in aanbouw. De woning moet dan wel in het kalenderjaar of de twee daaropvolgende jaren als hoofdverblijf worden gebruikt.

Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2006 de hypotheekrente als eigenwoningrente in aftrek genomen, omdat hij van mening is dat vanaf moment vergunningaanvraag de bouw van de woning begint.

De inspecteur heeft deze aftrek geweigerd, omdat hij van mening is dat pas met de bouw kan worden begonnen na de laatste vergunning en de woning niet binnen twee jaar klaar was voor bewoning.

Het antwoord

Uiteindelijk komt de zaak voor bij de Hoge Raad. De vraag die de Hoge Raad moet beantwoorden is op welk tijdstip sprake is van een woning in aanbouw. De Hoge Raad sluit aan bij het spraakgebruik. De bouw van een woning begint op het tijdstip dat  de (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden die tot stichting van die woning leiden zijn gestart.

 Tot slot

Voor belanghebbende betekent dit dat de renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2006 terecht door de inspecteur is geschrapt. Belanghebbende kan pas vanaf 2008 de hypotheekrente in aftrek brengen.