Inleiding

In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen

Huidige regeling

In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met

  • de aankoop van een eigen woning;
  • de verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning; of
  • de aflossing van de eigenwoningschuld van het kind.

Nieuwe regeling, de verruiming

De regeling wordt op drie punten verruimd:

  1. in de hoogte van het bedrag
  2. in de personen die belastingvrij mogen schenken
  3. in het onderwerp van vrijstelling

Ad 1. In de hoogte van het bedrag

De vrijstelling wordt verhoogd van € 51.407 tot € 100.000.

Ad 2. in de personen die belastingvrij mogen schenken

In de huidige regeling mogen slechts ouders voor schenkingen aan hun kinderen van deze vrijstelling gebruik maken. In de nieuwe regeling mag iedereen je een schenking doen in verband met de eigen woning. Naast je ouders mogen dus bijvoorbeeld ook je grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en kennissen je eenmalig verhoogde schenking doen.

Ad 3 .in het onderwerp van de vrijstelling

Aan de vier bullets wordt een bullet toegevoegd:

  • de aflossing van een restschuld van een voormalig eigen woning

Tijdstip in- en uitwerkingtreding nieuwe regeling

Alle verruimingen zijn ingegaan bij besluit op 1 oktober 2013 en lopen in ieder geval tot en met 31 december 2013.* En als het belastingplan 2014 op dit punt in wet wordt omgezet, lopen de eerste twee punten tot 1 januari 2015. Het derde punt kent geen tijdelijk karakter.

* Voor het besluit zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-27678.html