Inleiding

De regering gaat zeer waarschijnlijk, als ze het regeerakkoord volgen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten (de uitgaven die je maakt vanwege ziekte/gezondheid) afschaffen in de inkomstenbelasting met ingang van 2014. De gelden die hierdoor vrijkomen worden overgeheveld naar de gemeenten. Tevens is de regering van plan de gemeenten meer zorgtaken te geven, dus of je nog enige compensatie krijgt voor je zorgkosten van je gemeente is nog maar de vraag. De hoogte van een eventuele vergoeding kan per gemeente verschillen.

Het lijkt daarom verstandig om zoveel mogelijk zorgkosten te laten vallen in 2013. Hoewel ziekten en lichamelijke ongemakken zich niet laten plannen, kunt u wellicht fysiek onderhoud naar voren halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoek aan de tandarts vanwege het plaatsen van een nieuwe brug.

Zorgkosten

Van belang voor aftrekbaarheid van zorgkosten is dat deze in 2013 op je drukken. Een zorguitgave drukt niet voor zover je daar een vergoeding voor hebt ontvangen, bijvoorbeeld door je zorgverzekeraar of van de overheid. Hoewel het wettelijk eigen risico bij je zorgverzekeraar wel op je drukt, zijn de daarvoor gemaakte zorgkosten niet aftrekbaar.

Slechts bepaalde zorgkosten kunnen worden afgetrokken. Voor een lijst van de aftrekbare kosten verwijs ik naar de website van de belastingdienst, waarvan ik een link onderaan dit artikel heb geplaatst.

Drempel

De zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover dat de ‘drempel’ overstijgt. De hoogte van de drempel is afhankelijk van het drempelinkomen. Dat is het verzamelinkomen (het totaal van het inkomen uit box 1, 2 en 3 bij elkaar) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Tekening1-zorgkosten-drempelbedrag4

Voorbeeld 1

Van de tandarts heb je een rekening ontvangen vanwege het plaatsen van een brug voor een bedrag van € 1.500. Je verzekeraar heeft hiervan € 500 vergoed, zodat € 1.000 op jou drukt. Je eigen risico heb je al gebruikt. Je drempelinkomen bedraagt € 41.000. Verder heb je geen fiscaal partner.

Tekening2-zorgkosten-png

Van de € 1.000 aan zorgkosten die op je drukt, komt (€ 1.000-€ 732=) € 268 in aanmerking voor aftrek. De top van je box 1- inkomen valt in de 42% schijf, zodat je (€ 268 x 42%=) € 113 terugontvangt vanwege deze aftrek.

Extra aftrek – verhoging zorgkosten

Bepaalde zorgkosten komen voor een verhoging in aanmerking als je drempelinkomen (van jou en/of je fiscaal partner gezamenlijk) niet boven de € 33.555 uitkomt. De verhoging geldt niet voor genees- en heelkundige hulp en reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek. Het plaatsen van een brug valt onder genees- en heelkundige hulp, zodat de verhoging daar niet op van toepassing is.

Voorbeeld 2

Diezelfde tandarts stuurt je een rekening voor het maken van een kunstgebit voor een bedrag van € 1.600. Je verzekeraar heeft hiervan € 1.200 vergoedt. Per saldo drukt € 400 op jou. Je eigen risico is al gebruikt. Je drempelinkomen bedraagt € 32.000.Het daarbij behorende drempelbedrag is € 125. Voor 2013 heb je geen fiscaal partner.

De zorgkosten worden, omdat je drempelinkomen niet boven de € 33.555 uitstijgt, verhoogd met 40% (voor personen die begin 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, bedraagt de verhoging 113%). Dat betekent dat voor de belastingdienst je zorgkosten (€ 400 x 1,4=) € 560 bedragen.

Van de € 400 op je drukkende zorgkosten, komt «(€ 560-€ 125=) € 435 in aanmerking voor aftrek. De top van je inkomen valt in de 42% schijf, zodat je (€ 435 x 42%=) € 182 terugontvangt vanwege deze aftrek.

Tot slot

Ter afsluiting merk ik op dat niet alle zorgkosten in 2013 aftrekbaar zijn. Als je fysiek onderhoud naar voren haalt vanwege fiscale motieven, bekijk daarom eerst of die kosten  in 2013 aftrekbaar zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat je de zorgfacturen in 2013 betaalt. Voldoe je deze in 2014 dan komen ze niet voor aftrek in aanmerking. Kun je pas in 2014 geholpen worden dan mag je de factuur in 2013 betalen en in aftrek brengen. Van belang daarbij is wel dat je met je zorgleverancier hebt afgesproken het bedrag niet terug te zullen vragen.

Maar belangrijkste is natuurlijk: gezond blijven! Daar schiet je het meest mee op.

Meer informatie

De lijst van aftrekbare zorgkosten is de vinden via de volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/overzicht_ziektekosten/overzicht_ziektekosten

Tekening1-zorgkosten-tarievenbox-1