Verruiming afschrijvingsmogelijkheden voor investeringen

Om ondernemers weer aan het investeren te krijgen, en zo de economie aan te jagen, heeft het kabinet besloten om vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 de afschrijvingsmogelijkheden voor bedrijfsinvesteringen te verruimen.

Wat houdt de verruiming kort gezegd in?

Op investeringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kan de ondernemer – willekeurig – kiezen  (tot maximaal 50%) welk afschrijvingspercentage hij hanteert. Hij kan maar eenmaal van deze mogelijkheid gebruik maken. De ondernemer mag ook ervoor kiezen om niet van de verruiming gebruik te maken en het normale, lagere, afschrijvingspercentage toe te passen.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen en dan nog in gebruik is. Is dat niet het geval dan moet de willekeurige afschrijving worden teruggenomen. Dat betekent dat de fiscus het belastingvoordeel terug wilt zien.

Wat is het voordeel

Door gebruik te maken van deze regeling kan de ondernemer een liquiditeitsvoordeel behalen voor de jaren 2013 en 2014 volgens het kabinet, doordat hij over die jaren minder belasting hoeft af te dragen. De regeling betreft een uitstel van belastingafdracht. Per saldo betalen de ondernemers die wel of niet gebruikt hebben gemaakt van de regeling evenveel belasting.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 18345. Zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-18345.html