Vrijstelling omzetbelasting voor verhuur multifunctioneel gebruik garageboxomzetbelasting

by Ronald Koot on 24/09/2015 with 0 comments

Situatie Een belastingplichtige, als ondernemer aangemerkt voor de omzetbelasting, verhuurt 11 garageboxen aan particulieren en ondernemers. In de huurovereenkomst is afgesproken dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als garage/bergruimte en dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de bestemming mag worden gewijzigd. De belastingplichtige heeft geen omzetbelasting in rekening …

continue reading ...