Verruiming verhoogde vrijstelling voor schenking ten behoeve van eigen woningerf- en schenkbelasting

by Ronald Koot on 18/09/2013 with 0 comments

Inleiding In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen Huidige regeling In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor …

continue reading ...