Belastingplan 2016 – verruiming schenkingsvrijstelling eigen woningerf- en schenkbelasting

by Ronald Koot on 16/09/2015 with 0 comments

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning De verruimde € 100.000-schenkingsvrijstelling eigen woning van 2013/2014 komt terug. Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18-40 jaar van familieleden of derden eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting ontvangen , mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Heb je in 2013 en 2014 al een …

continue reading ...

Verruiming verhoogde vrijstelling voor schenking ten behoeve van eigen woningerf- en schenkbelasting

by Ronald Koot on 18/09/2013 with 0 comments

Inleiding In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen Huidige regeling In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor …

continue reading ...