Vanaf 2014 aftrek zorgkosten niet meer aftrekbaar?inkomstenbelasting

by Ronald Koot on 12/09/2013 with 0 comments

Inleiding De regering gaat zeer waarschijnlijk, als ze het regeerakkoord volgen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten (de uitgaven die je maakt vanwege ziekte/gezondheid) afschaffen in de inkomstenbelasting met ingang van 2014. De gelden die hierdoor vrijkomen worden overgeheveld naar de gemeenten. Tevens is de regering van plan de gemeenten meer zorgtaken te geven, dus of …

continue reading ...