Belastingplan 2016 – fiscaal gedreven emigratie aanmerkelijkbelanghouders aan banden gelegdinkomstenbelasting

by Ronald Koot on 16/09/2015 with 0 comments

In het Belastingplan 2016 is het plan opgevat om het ontlopen van belastingheffing over de in Nederland opgebouwd winsten door emigrerende aanmerkelijk belanghouders tegen te gaan. Huidige situatie Thans kregen de aanmerkelijk belang houders een conserverende aanslag opgelegd over de in Nederland opgebouwde winsten. Voor deze conserverende aanslag werd voor 10 jaar uitstel van betaling …

continue reading ...