ZZP-ers in de zorg: ondernemers?inkomstenbelasting

door Ronald Koot op 14/11/2014 - 0 reacties

Inleiding De laatste tijd is het vaak in het nieuws: de zzp-‘ers in de zorg. De staatssecretaris wil dit fenomeen aanpakken. Eenvoudig gezegd is hij namelijk van mening dat zij verkapt in dienstbetrekking zijn. Hij vindt dat ze niet zelfstandig genoeg opereren en bovendien niet of nauwelijks ondernemersrisico lopen. Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een …

lees verder ...

Wanneer is sprake van aanbouw van een woning?inkomstenbelasting, Uncategorized

door Ronald Koot op 06/10/2014 - Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is sprake van aanbouw van een woning? reacties

De situatie In juli 2002 heeft belanghebbende een perceel gekocht met daarop een (te renoveren) woning. De aankoop heeft belanghebbende gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Belanghebbende wil de woning na de renovatie gaan gebruik als eigen woning. In de loop van het 2003 wordt duidelijk dat het Hoogheemraadschap een gedeelte van het perceel nodig heeft …

lees verder ...

Verruiming verhoogde vrijstelling voor schenking ten behoeve van eigen woningerf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op 18/09/2013 - 0 reacties

Inleiding In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen Huidige regeling In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor …

lees verder ...

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelastingalgemeen belastingrecht, inkomstenbelasting

door Ronald Koot op - 0 reacties

Jaarlijks ontvangen de meesten van een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Op deze aangifte staat dat deze vóór 1 april bij de belastingdienst moet zijn ingediend. Wanneer je meer tijd– bijvoorbeeld om alle informatie te verzamelen – nodig hebt, dan bestaat er de mogelijkheid om uitstel tot het doen van aangifte aan te …

lees verder ...

Vanaf 2014 aftrek zorgkosten niet meer aftrekbaar?inkomstenbelasting

door Ronald Koot op 12/09/2013 - 0 reacties

Inleiding De regering gaat zeer waarschijnlijk, als ze het regeerakkoord volgen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten (de uitgaven die je maakt vanwege ziekte/gezondheid) afschaffen in de inkomstenbelasting met ingang van 2014. De gelden die hierdoor vrijkomen worden overgeheveld naar de gemeenten. Tevens is de regering van plan de gemeenten meer zorgtaken te geven, dus of …

lees verder ...

Een lichaam, twee petten: rood en blauw.algemeen belastingrecht

door Ronald Koot op 27/08/2013 - 0 reacties

Inleiding Een belastingplichtige probeert onder zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting uit te komen door zich te verweren dat zijn extra inkomen bij de Belastingdienst (hierna aangeduid met de kleur blauw) bekend was, hij had dit immers gemeld aan Belastingdienst/Toeslagen (hierna aangeduid met de kleur rood). Hoewel Belastingdienst (blauw) en de Belastingdienst/Toeslagen (rood) in feite één overheidslichaam is, …

lees verder ...

De Chinese poterf- en schenkbelasting

door Ronald Koot op 27/07/2013 - 0 reacties

Inleiding Vader is in november 2003 overleden. In zijn nalatenschap bevindt zich onder andere een Chinese porseleinen pot. Om deze pot, en in het bijzonder de waardering van deze pot, draait het allemaal. Het maakt nogal een verschil of je voor € 12.500 of voor 23 miljoen euro voor deze pot wordt aangeslagen. Aangifte erfbelasting …

lees verder ...

Tijdelijke maatregel willekeurige afschrijvinginkomstenbelasting

door Ronald op 16/07/2013 - 0 reacties

Verruiming afschrijvingsmogelijkheden voor investeringen Om ondernemers weer aan het investeren te krijgen, en zo de economie aan te jagen, heeft het kabinet besloten om vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 de afschrijvingsmogelijkheden voor bedrijfsinvesteringen te verruimen. Wat houdt de verruiming kort gezegd in? Op investeringen die in de tweede helft van …

lees verder ...