Verhoging arbeidskorting inkomstenbelasting

Arbeidsinkomens tussen de circa € 9.000 en circa € 50.000 krijgen een hogere arbeidskorting van maximaal € 638. Voor de andere arbeidsinkomens geeft het Belastingplan 2016 verhoging van arbeidskorting in petto. Zij profiteren wel van het verhoging daarvan die in het Belastingplan 2014 is bepaald.

belastingplan2016-arbeidskorting-inkomen

Tegenover de hogere arbeidskorting staat, dat het afbouwpunt wordt verlaagd van € 50.000 naar € 34.000. Dat wil zeggen dat vanaf € 34.000 het maximaal te verkrijgen arbeidskorting omlaag gaat. Het eindpunt blijft nagenoeg ongewijzigd.

belastingplan2016-arbeidskorting-afbouw