Algemene voorwaarden interimwerkzaamheden

by Ronald Koot on 05/02/2015 with 0 comments

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die je met je taxman sluit. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere offerte die je taxman uitbrengt, op je aanvullende opdrachten en op je vervolgopdrachten. Uitvoering van de overeenkomst Je taxman voert de met je gesloten overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van …

continue reading ...

Tags:

ZZP-ers in de zorg: ondernemers?inkomstenbelasting

by Ronald Koot on 14/11/2014 with 0 comments

Inleiding De laatste tijd is het vaak in het nieuws: de zzp-‘ers in de zorg. De staatssecretaris wil dit fenomeen aanpakken. Eenvoudig gezegd is hij namelijk van mening dat zij verkapt in dienstbetrekking zijn. Hij vindt dat ze niet zelfstandig genoeg opereren en bovendien niet of nauwelijks ondernemersrisico lopen. Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een …

continue reading ...

Wanneer is sprake van aanbouw van een woning?inkomstenbelasting, Uncategorized

by Ronald Koot on 06/10/2014 with Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is sprake van aanbouw van een woning? comments

De situatie In juli 2002 heeft belanghebbende een perceel gekocht met daarop een (te renoveren) woning. De aankoop heeft belanghebbende gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Belanghebbende wil de woning na de renovatie gaan gebruik als eigen woning. In de loop van het 2003 wordt duidelijk dat het Hoogheemraadschap een gedeelte van het perceel nodig heeft …

continue reading ...

Disclaimer

by Ronald Koot on 04/03/2014 with 0 comments

Algemeen Deze disclaimer ziet op het toegang en het gebruik van de website: www.jetaxman.nl  en/of aan je taxman gelieerde andere internet- en elektronische connecties (hierna: website). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, accepteer je deze disclaimer. Gebruik van de website De op of via deze …

continue reading ...

Tags:

Verruiming verhoogde vrijstelling voor schenking ten behoeve van eigen woningerf- en schenkbelasting

by Ronald Koot on 18/09/2013 with 0 comments

Inleiding In het belastingplan 2014 wordt voorgesteld om de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen Huidige regeling In de huidige Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 opgenomen voor …

continue reading ...

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelastingalgemeen belastingrecht, inkomstenbelasting

by Ronald Koot on with 0 comments

Jaarlijks ontvangen de meesten van een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Op deze aangifte staat dat deze vóór 1 april bij de belastingdienst moet zijn ingediend. Wanneer je meer tijd– bijvoorbeeld om alle informatie te verzamelen – nodig hebt, dan bestaat er de mogelijkheid om uitstel tot het doen van aangifte aan te …

continue reading ...

Vanaf 2014 aftrek zorgkosten niet meer aftrekbaar?inkomstenbelasting

by Ronald Koot on 12/09/2013 with 0 comments

Inleiding De regering gaat zeer waarschijnlijk, als ze het regeerakkoord volgen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten (de uitgaven die je maakt vanwege ziekte/gezondheid) afschaffen in de inkomstenbelasting met ingang van 2014. De gelden die hierdoor vrijkomen worden overgeheveld naar de gemeenten. Tevens is de regering van plan de gemeenten meer zorgtaken te geven, dus of …

continue reading ...

Een lichaam, twee petten: rood en blauw.algemeen belastingrecht

by Ronald Koot on 27/08/2013 with 0 comments

Inleiding Een belastingplichtige probeert onder zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting uit te komen door zich te verweren dat zijn extra inkomen bij de Belastingdienst (hierna aangeduid met de kleur blauw) bekend was, hij had dit immers gemeld aan Belastingdienst/Toeslagen (hierna aangeduid met de kleur rood). Hoewel Belastingdienst (blauw) en de Belastingdienst/Toeslagen (rood) in feite één overheidslichaam is, …

continue reading ...

Tags:

De Chinese poterf- en schenkbelasting

by Ronald Koot on 27/07/2013 with 0 comments

Inleiding Vader is in november 2003 overleden. In zijn nalatenschap bevindt zich onder andere een Chinese porseleinen pot. Om deze pot, en in het bijzonder de waardering van deze pot, draait het allemaal. Het maakt nogal een verschil of je voor € 12.500 of voor 23 miljoen euro voor deze pot wordt aangeslagen. Aangifte erfbelasting …

continue reading ...

Tags:

Tijdelijke maatregel willekeurige afschrijvinginkomstenbelasting

by Ronald on 16/07/2013 with 0 comments

Verruiming afschrijvingsmogelijkheden voor investeringen Om ondernemers weer aan het investeren te krijgen, en zo de economie aan te jagen, heeft het kabinet besloten om vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 de afschrijvingsmogelijkheden voor bedrijfsinvesteringen te verruimen. Wat houdt de verruiming kort gezegd in? Op investeringen die in de tweede helft van …

continue reading ...

Tags: